خانه » دانلود تک آهنگ جدید » دانلود آهنگ مازندرانی برای کشتی گیران

دانلود آهنگ مازندرانی برای کشتی گیران

دانلود آهنگ مازندرانی برای کشتی گیران 

آهنگ ورزشی مازندرانی شاد برای کشتی آزاد

ریمیکس اهنگ کشتی گیران قهرمان 

آهنگ های محلی مازندرانی لاتی برای کشتی گیران جویبار

گلچین  آهنگ مازندرانی جدید برای کشتی گیران ایران

دانلود اهنگ های مازندرانی برای ماشین

دانلود آهنگ مازندرانی برای کشتی گیران


  آهنگ مازندرانی برای کشتی گیران


دانلود آهنگ اسی بندپی برار برار قربون

هادادا هادادا برار براری قربون

اینجه مازندرونه هسته نگین ایرون

برو بوریم برار میدون جنگی کنار

اما تنها ایمی لشگر بیارین هزار

میدون نبردمی مازندرونی مرد می

تفنگ برنو بیارین اما دست خالی ایمی

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ جواد نکایی یل جویبار

جان برار حسن یزدانی امه پهلوونه

امپراطوری کشتی از دیار مازرونه

کشتی دنیاره فقط تنی سر نازمه

بلدزر جهانیمه تی طرفدارمه برار شاه منی تو دادا جان منی تو

برار شونی به میدون اره طوفانی کنی تو

برار شه خد ره آماده یه نبردی هاکن

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ اسی بند پی یل دمه

می پشتبون کیه مازنی پسر منی براره ∷ مازرونی هسته دادا تاج سر می افتخاره

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ کامران خلیلی ببرهای مازندران

اتااتا حریفاره هاکنین زمین گیر بورین امی خبر از مازرون به ژاپن

از ایرون درنه ببرای مازندرون

شیر ایرون یل میدون هادی ساروی گمه

حسین زارع مرد ‌جهانی گمه قهرمان جهان بزن دور میدون

ای برو مازرون ای برو مازرون قهرمان جهان بزن دور میدون

دانلود آهنگ


آهنگ نام آوران وحید ولی زاده 

سیاه چهار شونه هیکل ببری دا

هیکل ورزشی  دا دست هر چی یل ره دوستی دور

هیکل ورزشی دا عشق بچه های داش مشتی دور

هیکل ورزشی دا با وجود و غیرتی و با مرام مردی دور

هیکل ورزشی دا یل ایرانی و یل مازرون مردی دور

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ وحید مرادی آبرار حمله هاکن

پلنگ آملیه افتخار ملیه مدال المپیک شهر یادگاریه

این ریکا جهانیه وه پلنگ واریه خوامه نام بورم هادی ساروه

آ برار حمله هاکن حریف ذله هاکن

برنده میدونی حریف بازنده هاکن یل توی میدونه

وه ببر مازرونه میدون کشتی دله امی سر پهلوونه

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ رضا کرد دلاور

حسن یزدانی ای دا مرد جهانی ای دا پلنگ مردی ای دا ریکا مازنی ای دا

وقتی که میدون شونی بنه ره لرزه دنی

دنیا دنیه تی جور تی کشی چی دارنی شور

باکی نارنی از رقیب دشمن ره دنی فریب

انتظار جهانی کمه لحظه شماری

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ سیامک سلطانی جهان پهلوان

مرد اول میدون طلای جهانی ای دا

یک و تاز و پهلوون شی حسن یزدانی ای دا

آبروی مازرون پلنگ جویباری ای دا

تی هیاهویی قربون کنی میدون داری ای دا

تک یل مازرونی دلیر و پهلوونی

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ گت آقا حسینی خالکوبی

یل مازرون شیر شیر که نارنه باکی دشمن بزن زارو تره کمه اسیر

حسن یزدانی دلیری ای رفق  صدتاصدتاره حریفی ای رفق

مازرونی ریکا شاه منطقه

دشمن بزن زارو تره کمه اسیر کنس چو ره گیرمه شه دست رفق

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ حسین رضایی پهلوون

کل ایرون بورین گذر به گذر مازنی شاهه

کرد و بلوچ بیارین دادا منی ور مازنی شاهه

می پشتبون کیه مازنی پسر منی براره

   مازرونی هسته دادا تاج سر می افتخاره

دادا دادا من یل دمه یل خوش هیکل دمه

  صحبت جنگ بوو همه ره خبر دمه

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ جواد عباسی مازونی با غیرت

وقتی شونی از بابل سمت تهرون

سربلند هاکن پسر مازرون تی نگهدار خدای مهربون

گوگل سرچ هاکنی مبدا ایرونبالا انه اول اسم مازرون

گرگان و بهشهر سمت گیلون

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ مازندرانی حسین رضایی افتخار وطن

اهنگ مازندرانی کشتی گیر پسر

 خسته نباشی پهلوون مردی که افتخار می وطن هستی

افتخار مازرون و جویبار حسن یزدانی دارنی کشتی گیر مردی دارنی

دانلود آهنگ


دانلود اهنگ حسن یزدانی علی براری و حسین آرامیده

اسمون کشتی یه تک ستاره حسن یزدانیه می افتخاره

دانلود آهنگ


اهنگ مازندرانی قربان باباگلی کشتی گیران  

هر کجه صحبت جنگه مازنی ریکا پلنگه

پهلوون بی ادعا ونی لات بازی قشنگه

هر کجه صحبت جنگه مازنی مثل پلنگه

سالار کل ایرونه مهربونه مرده جنگه

می برار آستین بالا بزوعه حرف اول تو دنیا بزوعه

توی تاریخ ننوشتنه هنوز مازرونی تو میدون جا بزوعه

برارون در شونه میدون امه دل نارنه قرار

دانلود آهنگ


آهنگ مازندرانی قهرمانان علیرضا جلال و مختار فضلی

کل ایرون چرخ هاکنین هیچکی مرد میدون نیه

هر جا کشتی گیر داره به مثل مه ایرون نیه

هرجا ایرونی دره هیچکس جا صحبت نیه

اتا اتا بورین جلو هیچکی در شمه قد نیه

کل دنیا چرخ هاکنین ای هیچکی وی جور نوونه

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ وحید مرادی یوزپلنگ - اهنگ قهرمانی کشتی حسن یزدانی

کل دنیا خبردار خبردار مه یوزپلنگ درنه

چریک برار قربون جیگردار مثل فشنگ درنه

امه حسن یزدانی جویباری برای جنگ در انه

خدا رحم هاکنه با مدالای رنگارنگ در انه

جنگی تویی مشتی تویی میدون دار کشتی تویی

میدونی دله کنی جنگ تی جلو دار نیه پلنگ

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ نظام جلابی سر پهلوون

هر کی شی ور داره یاره قدیمی

بیه وسط رقص هاکنه محلی

هرکی که داره ادعای کشتی

بیه وسط هاکنه مردم داری

هرکی گنه هسمه خیلی پهلوون

بزنه تک دست و بخاره دروم

خومه دلی و بزنم ساز و خش خون

خالی نووشه امی رقص و میدون

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ حسین رضایی پرچم

بالا بالا بالا پرچم ایران من همیشه دره بالا

پرچم هر شهر دادا نشونه غیرته مازنی پهلوونه هرجای ایران کته

مازنی پهلوونه مازنی قهرمونه هرجای ایران کته پرچم ورنه بالا

بالا بالا بالا پرچم ایران من همیشه دره بالا

بالا بالا بالا پرچم می مازرون همیشه دره بالا

رنگ سفید پرچم نشان صلح و دوستی

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ رضا کرد ببر مازندران

یل بمو یلون بمو پلنگ مازندران بمو

می حسن یزدانی ‌پرچم دار ایران بمو

یل بمو یلون بمو عقاب آسمان بمو

حریفا کنار بورین جنگجوی مازرون بمو

حریفا کنار بورین جنگجوی مازرون بمو

دانلود آهنگ


اهنگ حسن یزدانی جهانبخش کرد فاتح المپیک

اهنگ کشتی گیر پهلون نامیه

قهرمانی دارنه شیر وچه مازنی المپیک مدال هسه ونی نشونی

پهلوون مردی تو می عشق و جانی ایرون افتخار برار حسن یزدانی

مازرون پهلوون ببر با ابهت جویباری ریکایی لال لال صحبت

دماوند غرورو کوه افتخاری

دانلود آهنگ


دانلود ریمیکس آهنگ وحید مرادی حسن یزدانی

اهنگ کشتی گیران قهرمان

جنگی تویی مشتی تویی آ برار آ برار میدون دار کشتی تویی آ برار آ برار

میدونی دله کنی جنگ آ برار آ برار تی جلو دار نیه پلنگ آ برار آ برار

افتخار مازرون می برار حسن یزدانی هسه

دانلود آهنگ


ویدئو کلیپ

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

bigtheme