دانلود اهنگ مه از جواد پناهی ریمیکس اینستا (مه او اشکسه بالم که دارم شوق پرواز ریمیکس )

دانلود آهنگ دانلود اهنگ مه از جواد پناهی ریمیکس اینستا (مه او اشکسه بالم که دارم شوق پرواز ریمیکس لری )

دانلود اهنگ لری مه او اشکسه بالم جواد پناهی ریمیکس اینستا لری از جواد پناهی

دانلودآهنگ لری وقتی مفتم ویادت ویاد چش کالت

دانلود آهنگ لری گل بردن دای گل بردن

دانلود اهنگ مه از جواد پناهی ریمیکس اینستا (مه او اشکسه بالم که دارم شوق پرواز ریمیکس )

متن اهنگ مه از جواد پناهی ریمیکس اینستا :

ﺑﺮ ﺳﺮﻛﻮﻫﻰ ﻓﺮﻳﺎد ﻣﻴﺰﻧﻢ ﻛﻪ ﺗﻮ را دوﺳﺖ دارم آرام و ﻗﺮار ﻧﺪارم

اﻳﻦ ﻋﺎﺷﻖ ز دوری ﺗﻮ ﻫﺮﺷﺐ ﻣﻰ ﻧﺎﻟﺪ

آﺧﺮ ﺗﻮ ﭼﻪ ﻣﻴﺪاﻧﻰ ﭼﻘﺪه زود ﺑﺰرگ ﻣﻴﺸﻮد ﺑﻰ ﺗﺎﺑﺖ

ﻓﻘﻄ ﮔﺬﺷﺖ روزﮔﺎر ﻋﺸﻖ ﻣﺮا ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد

ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﻛﻪ آوان در ذﻫنش هم ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻧﻜﺮد

مینویسد با جان و دل ز وصف تو میدانی که دلگیر هست و همش به یاد تو

وقتی دوسم نداری چرا میخوای بذر عشقتو توی قلبم بکاری

همش تهش بیقراری نمیدونم میمونی یا که میخوای تنهام بزاری

برچسب ها

سایر آهنگهای

کد آهنگ برای وبلاگ

دیدگاه ها