دانلود آهنگ منم عاشق تو هستمه امشو محمد کجوری علیرضا باباجانی ریمیکس

دانلود آهنگ منم عاشق تو هستمه امشو اﻣﺸﻮ ﺳﻴﻮﺳﻮﻳﻞ ﻣﺴﺘﻤﻪ

ریمیکس آهنگ محلی مازندرانی علیرضا باباجانی محمد کجوری منم عاشق تو هستمه امشو تند بیس دار شاد رقصیدنی

آهنگ منم عاشق تو هستمه امشو محمد کجوری علیرضا باباجانی ریمیکس طولانی پشت سرهم

دانلود آهنگ مازندرانی برای ماشین ریمیکس باحال شاد غمگین

دانلود آهنگ منم عاشق تو هستمه امشو محمد کجوری علیرضا باباجانی ریمیکس

دانلود آهنگ منم عاشق تو هستمه امشو محمد کجوری علیرضا باباجانی ریمیکس


دانلود اهنگ منم عاشق ته هستمه ریمیکس علیرضا باباجانی تند بیس دار

دانلود آهنگ


اهنگ منم عاشق تو هستمه امشو محمد کجوری

دانلود آهنگ


دانلود ریمیکس اهنگ منم عاشق تو هستمه امشو معروف اینستا

دانلود آهنگ


متن آهنگ منم عاشق تو هستمه امشو

اﻣﺸﻮ ﺷﺐ ﻣﺴﺘﻴﻪ ﻫﻮا ﭼﻪ اﻧﻰ ﻋﺎﻟﻴﻪ ﻫﻤﻪ دور ﻫﻢ درﻣﻰ ﻓﻘﻄ ﺗﻨﻪ ﺟﺎ ﺧﺎﻟﻴﻪ ﺷﻮﺧﻰ ﺷﻮﺧﻰ ﺟﺪی ﺑﻮه ﺗﻤﻮم ﺷﻬﺮ ﺑﺨﺮده ﭼﻮ ﻫﻔﺖ ﺧﺎن رﺳﺘﻢ ﺑﻴﻤﻪ رد ﺗﺎ ﻛﻪ ﺑﺮﺳﻴﻤﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﻨﻢ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻪ ﻫﺴﺘﻤﻪ اﻣﺸﻮ ﺳﻴﻮ ﻣﺴﺘﻤﻪ ﺟﺎده ره دوﺳﻤﻪ ﺑﺮگ ﺑﺮﻧﺪه ﻫﺴﺘﻰ ﻏﺪ و ﻳﻪ دﻧﺪه ﻫﺴﺘﻰ ﻧﻔﺲ ﺑﻨﺪه ﻫﺴﺘﻰ ﺳﻠﺎﻣﺘﻰ ﺗﻮ زﻣﻪ دﻟﺒﺮ اﻳﻦ ﭘﻴﮏ آﺧﺮی ﻣﮕﻪ ﻣﻦ ﺑﻤﺮدﻣﻪ ﻛﻪ ﺑﻠﻢ ﺗﻮ ﻏﺼﻪ ﺑﺨﺮی اﺗﺎ ﻛﻮﭼﻴﮏ ﺧﻨﻪ ﻫﺎﻛﻦ ﺗﻤﻮم دﻧﻴﺎی ﻣﻨﻰ دﻳﻮوﻧﻪ ﻧﻮوﺷﻰ ای زﻳﺮ ﻗﺮاره ﺑﺰﻧﻰ ﻣﻨﻢ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻪ ﻫﺴﺘﻤﻪ اﻣﺸﻮ ﺳﻴﻮﺳﻮﻳﻞ ﻣﺴﺘﻤﻪ ﺟﺎده ره دوﺳﻤﻪ ﺑﺮگ ﺑﺮﻧﺪه ﻫﺴﺘﻰ ﻏﺪ و ﻳﻪ دﻧﺪه ﻫﺴﺘﻰ ﻧﻔﺲ ﺑﻨﺪه ﻫﺴﺘﻰ

برچسب ها

سایر آهنگهای

دیدگاه ها