دانلود آهنگ دعای سحر ماه رمضان صوتی قدیمی معروف تلویزیون ( دعای اللهم انی اسئلک باسمک العظیم الاعظم )

دانلود آهنگ دعای سحر ماه رمضان صوتی قدیمی معروف تلویزیون ( دعای اللهم انی اسئلک باسمک العظیم الاعظم )

دانلود آهنگ ذکر اللهم انی اسئلک باسمک العظیم الاعظم  به همراه متن و ترجمه فارسی

دانلود دعای سریع الاجابه اللهم انی اسئلک برای طلب حاجت و خواسته های بزرگ و مهم در ماه رمضان

دعای سریع الاجابه امیرالمومنین از ذکرهای بسیار مجرب و سریع الاجابه برای حاجت روایی

دانلود آهنگ ماه رمضان عربی 

دانلود آهنگ دعای سحر ماه رمضان صوتی قدیمی معروف تلویزیون ( دعای اللهم انی اسئلک باسمک العظیم الاعظم )

متن و ترجمه آهنگ دعای سحر ماه رمضان اللهم انی اسئلک باسمک العظیم الاعظم

اللهم انى اسْئلك باسْمك الْعظيم الاْعْظم الاْجل الاْكْرم الْمخْزون الْمكْنون النور الْحق الْبرْهان الْمبين الذى هو نور مع نور

خدايا از تو مى‏ خواهم به اسم بزرگ‏ بزرگتر محفوظ پنهان نور پايدار برهان آشكار آن‏كه نورى است با نور

و نور منْ نور و نور فى نور و نور على كل نور و نور فوْق كل نور و نور تضيئ به كل ظلْمة

و نورى است از نور و نورى است در نور و نورى است بر هر نور و نورى است بالاى هر نور و نورى‏ است كه روشنى گيرد به آن هر تاريكى

و يكْسر به كل شدة و كل شيْطان مريد و كل جبار عنيد لا تقربه ارْض ولايقوم به سمآء

و با آن هر سختى شكسته شود و هر شيطان گردنكشى و هر جبار لجبازى نورى‏ كه هيچ زمينى با وجود آن قرار نگيرد و هيچ آسمانى با وجود آن نايستد

و ياْمن به كل خآئف و يبْطل به سحْر كل ساحر و بغْى كل باغ و حسد كل حاسد

و هر هراسنده ‏اى به آن ايمنى يابد و سحر هر جادوگرى به آن باطل مى‏ شود و به آن‏ تجاوز هر متجاوزى و حسد هر حسد ورزى از بين مى‏ رود

و يتصدع لعظمته الْبر والْبحْر و يسْتقل به الْفلْك حين يتكلم به الْملك فلا يكون للْموْج عليْه سبيل

و در برابر عظمتش خشكى و دريا مى‏ شكافد و حمل مى‏ كند آن را كشتى زمانى‏ كه فرشته به آن سخن مى‏ گويد پس براى موج بر كشتى راهى نباشد

و هو اسْمك الاْعْظم الاعْظم الاجل الاْجل النور الاْكْبر الذى سميْت به نفْسك واسْتويْت به على عرْشك

و آن نام توست نام بزرگتر بزرگتر برجسته‏ تر برجسته ‏تر نور اكبر كه خود را به آن ناميدى و با آن بر عرشت‏ استوار شدى

و اتوجه اليْك بمحمد و اهْل بيْته واسْئلك بك و بهمْ انْ تصلى على محمد و آل محمد و انْ تفْعل بى كذا و كذا

و به محمد و اهل بيتش به تو رو مى‏ كنم و از تو مى‏ خواهم به حق تو و به حق ايشان اينكه‏ بر محمد و خاندان محمد درود فرستى و با من چنين‏ و چنان كنى

سایر آهنگهای

کد آهنگ برای وبلاگ

دیدگاه ها