دانلود آهنگ بی بی شکسته دل ۲ (الاحضرت عزیز) فیلم فسیل ریمیکس

دانلود آهنگ بی بی شکسته دل ۲ (الاحضرت عزیز) فیلم فسیل ریمیکس

ریمیکس آهنگ جدید بهرام افشاری ﺷﺎه دل ﺗﻮﻳﻰ و ﻣﺎ ﺳﻪ و ﭼﻬﺎر ﮔﻴﺸﻨﻴﺰ زﻧﺪه ﺑﺎﺷﻰ ﻫﻤﻴﺸﻪ اﻋﻠﻰ ﺣﻀﺮت ﻋﺰﻳﺰ تند بیس دار شاد

  آهنگ بی بی شکسته دل ۲ اعلی حضرت عزیز بهرام افشاری برای کلیپ و استوری اینستاگرام

دانلود آهنگ قشنگ تر از چشات کجاست بگو برم بجورم بهرام افشاری 

دانلود آهنگ بی بی شکسته دل ۲ (الاحضرت عزیز) فیلم فسیل ریمیکس

متن آهنگ بی بی شکسته دل فیلم فسیل

ﺑﻰ ﺑﻰ ﺷﻜﺴﺘﻪ دل ﻣﻦ ﻧﻪ ﺷﺎﻫﻢ ﻧﻪ وزﻳﺮ

ﻣﻦ ﻫﻤﻮن ﺷﻮرﺷﻴﻢ ﻳﺎﻏﻰ ﺧﺴﺘﻪ ﭘﻴﺮ

ﺑﻰ ﺑﻰ ﺷﻜﺴﺘﻪ دل ﻣﻦ ﻧﻪ ﺷﺎﻫﻢ ﻧﻪ وزﻳﺮ

وﻟﻰ ﺷﺎﻫﻮ دوس دارم ﻣﻦ ﺳﻤﻮرم او ﻳﻪ ﺷﻴﺮ

ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻰ ﻧﻈﻴﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻰ ﻧﻈﻴﺮ

ﺷﺎه دل ﺗﻮﻳﻰ و ﻣﺎ ﺳﻪ و ﭼﻬﺎر ﮔﻴﺸﻨﻴﺰ

زﻧﺪه ﺑﺎﺷﻰ ﻫﻤﻴﺸﻪ اﻋﻠﻰ ﺣﻀﺮت ﻋﺰﻳﺰ

برچسب ها

سایر آهنگهای

کد آهنگ برای وبلاگ

دیدگاه ها